અહં બ્રહ્માસ્મિ!

મારું સત્ય - ડો. ગોરા એન ત્રિવેદી

22008358_10213563387415672_6209843081773513756_n

તદ્દન બાળક હતી ત્યારથી દાદીમાં સાથે ઘરની એક જ દીવાલે આવેલા મંદિરમાં જતી. ‘બા’ એ ફક્ત આપતા જ શીખવ્યું હતું, માંગતા નહીં! આપણે ભગવાન પાસે કંઈ જ માંગવા નથી આવતા એ વિચાર એમનો જેટલો સ્પષ્ટ હતો એટલો સ્પષ્ટ મારામાં રેડયો હતો. હું મંદિરે જતી…

છેક ૨૮ વર્ષે કૈંક માગ્યું અને ના મળ્યું! મારા આટલા વર્ષોનું પુણ્ય – કર્મ દાવ પર હતા પણ ના જ મળ્યું. ૨૧ વર્ષે આભ તૂટે તેવી તકલીફ અંગત જીવનમાં જોઈ; કોઈ ફરિયાદ કે રો-કકળ નહીં, ચુપચાપ આંસુ લુછીને કામ પર લાગી ગઈ. ભણવામાં, જોબમાં અને છેલ્લે તો સામજિક પ્રવૃતિમાં એટલી ગળાડૂબ હતી કે મારી જાત વિષે વિચારવાનો સમય કે પરવાહ જ ના હતી. છત્તા કોઈ રીતે ન્યાય ના મળ્યો, લાયકાત પ્રમાણેની કોઈ વસ્તુ-વ્યક્તિ-જોબ-જીવન-સગવડ-માન ના મળ્યું. પૂરી પ્રમાણિકતાથી દરેક કર્મ નિભાવ્યું, જીવ નીચોવીને કામ કર્યું પણ લગભગ કશેજ કંઈ જ ના ઉગ્યું. આમ કેમ? સવાલોના વાવાઝોડા ઉભા થઇ ગયા. ધર્મ વિષે, કર્મ વિષે, નસીબ વિષે, જીવન વિષે…

View original post 433 more words

ખુબસુરતી

એકવેરીયમની માછલીઓ તેમની
ખુબસુરતી ની સજા ભોગવે છે….

વિશ્વાસ

જીવન જીવવા માટે જેમ પ્રાણવાયુ એટલે કે ઑક્સિજન જેટલું જરૂરી છે

એટલું જ જરૂરી છે આપણાં સંબંધોમાં વિશ્વાસ હોવો !

વિશ્વાસ એ સંબંધોનો પ્રાણવાયુ છે.

એ ઓછો થાય તો સંબંધ મૃતપ્રાય: બની જાય છે અને તેનો ભાર લાગવા લાગે છે!

#સંબંધોની_નવી_દુનિયા